System mikrokanalizacji światłowodowej

Mikrokanalizacja to system do budowy kanalizacji teletechnicznej nowej generacji. Głównym elementem, będącym podstawą tej technologii, są pojedyncze mikrorurki oraz ich pakiety. W skład systemu wchodzą także akcesoria służące do prawidłowego łączenia, rozgałęziania i uszczelniania poszczególnych segmentów.

Rosnące zapotrzebowanie na pasmo generuje potrzebę modernizacji istniejących traktów kanalizacji a w przypadku budowy nowych sieci zmusza do podejścia perspektywicznego. Niezależnie od rodzaju inwestycji należy brać pod uwagę koszt budowy sieci, łatwość jej rozbudowy i koszt utrzymania.

Mikrorurki oraz pakiety mikrorurek mogą być układane bezpośrednio w ziemi lub występować w roli wypełnienia rur kanalizacji pierwotnej i wtórnej.
System znajduje swoje zastosowanie w każdym segmencie sieci dostępowej: szkieletowym, metropolitalnym, abonenckim a nawet wewnątrzbudynkowym.

Źródło informacji FCA